مولکولارسیو پنجره دو جداره

پنجره های دوجداره

یکی ازکاربردهای روزمره مولکولارسیو 3A، استفاده از آن در پنجره های دوجداره می باشد. مولکولارسیو 3A با جذب رطوبت موجود بین دو لایه پنجره، ضمن جلوگیری از میعان رطوبت در روی شیشه، اتلاف حرارتی پنجره را کاهش داده و همچنین از تشکیل کپک در بین جداره های پنجره جولگیری می کند. علاوه بر این، حذف رطوبت موجود در لایه داخلی پنجره های دوجداره موجوب افزایش طول عمر درزگیر های مورد استفاده در ساختار پنجره شده و به این ترتیب طول عمر مفید پنجره افزایش می یابد.

مولکولارسیو 3A برای پنجره های دوجداره به طور معمول به صورت کروی و در اندازه های 0.8 تا 2 میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد. در بعضی از موارد از پودر زئولیت 3A نیز برای پر کردن فاصله بین دو شیشه استفاده می شود.

مولکولارسیو پنجره دو جداره

پنجره های دوجداره

یکی ازکاربردهای روزمره مولکولارسیو 3A، استفاده از آن در پنجره های دوجداره می باشد. مولکولارسیو 3A با جذب رطوبت موجود بین دو لایه پنجره، ضمن جلوگیری از میعان رطوبت در روی شیشه، اتلاف حرارتی پنجره را کاهش داده و همچنین از تشکیل کپک در بین جداره های پنجره جولگیری می کند. علاوه بر این، حذف رطوبت موجود در لایه داخلی پنجره های دوجداره موجوب افزایش طول عمر درزگیر های مورد استفاده در ساختار پنجره شده و به این ترتیب طول عمر مفید پنجره افزایش می یابد.

مولکولارسیو 3A برای پنجره های دوجداره به طور معمول به صورت کروی و در اندازه های 0.8 تا 2 میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد. در بعضی از موارد از پودر زئولیت 3A نیز برای پر کردن فاصله بین دو شیشه استفاده می شود.

رطوبت زدایی از اتانول

اتانول خالص در بسیاری از صنایع پزشکی، سوخت و نوشیدنی های الکلی کاربرد دارد. با این حال بدلیل وجود نقطه آزئوتروپ 95 درصد برای محلول اتانول و آب، تولید اتانول با خلوص بالاتر از این مقدار با استفاده از روش های معمول تقطیر میسر نیست. در این زمینه استفاده از مولکولارسیو Zeolum A-3 CGS راهگشا می باشد. مولکولارسیو Zeolum A-3 CGS بواسطه داشتن حفراتی همگن و با اندازه کنترل شده (3.2 انگستروم)، نسبت به جذب انتخابی مولکول های آب اقدام می کند و جذب همزمان مولکول های اتانول را به حداقل می رساند.

مولکولارسیو Zeolum A-3 CGS به طور معمول در فرآیندهای PSA و در فاز بخار استفاده می شود با این وجود برای واحد نیمه صنعتی با ظرفیت پایین امکان استفاده از آن در فاز مایع نیز وجود دارد. Zeolum A-3 CGS با توجه به استحکام و خواص فیزیکی بسیار بالای خود دارای طول عمر بیش تری در مقایسه با سایر نمونه های مولکولارسیو است و در صورت بهره برداری مناسب تا 15 سال قابلیت سرویس دهی را دارا می باشد.

مولکولارسیو رطوبت زدایی از اتانول
مولکولارسیو رطوبت زدایی از اتانول

رطوبت زدایی از اتانول

اتانول خالص در بسیاری از صنایع پزشکی، سوخت و نوشیدنی های الکلی کاربرد دارد. با این حال بدلیل وجود نقطه آزئوتروپ 95 درصد برای محلول اتانول و آب، تولید اتانول با خلوص بالاتر از این مقدار با استفاده از روش های معمول تقطیر میسر نیست. در این زمینه استفاده از مولکولارسیو Zeolum A-3 CGS راهگشا می باشد. مولکولارسیو Zeolum A-3 CGS بواسطه داشتن حفراتی همگن و با اندازه کنترل شده (3.2 انگستروم)، نسبت به جذب انتخابی مولکول های آب اقدام می کند و جذب همزمان مولکول های اتانول را به حداقل می رساند.

مولکولارسیو Zeolum A-3 CGS به طور معمول در فرآیندهای PSA و در فاز بخار استفاده می شود با این وجود برای واحد نیمه صنعتی با ظرفیت پایین امکان استفاده از آن در فاز مایع نیز وجود دارد. Zeolum A-3 CGS با توجه به استحکام و خواص فیزیکی بسیار بالای خود دارای طول عمر بیش تری در مقایسه با سایر نمونه های مولکولارسیو است و در صورت بهره برداری مناسب تا 15 سال قابلیت سرویس دهی را دارا می باشد.

مولکولارسیو گاز مبرد

رطوبت زدایی از گازهای مبرد

عملکرد مطلوب دستگاه های تبریدی مختلف نظیر کولرهای خودرو و منازل و همچنین یخچال های صنعتی و خانگی نیازمند عدم وجود رطوبت در گاز تبرید مورد استفاده (نظیر SF6) می باشد. حضور رطوبت در چرخه تبرید دستگاه می تواند موجب تولید اسید های آلی در نتیجهه ی تجزیه روغن کمپرسور شود که در نهایت باعث خوردگی و خرابی سخت افزار کمپرسور می گردد. علاوه بر این رطوبت موجود در گاز مبرد، موجب یخ زدن و گرفتگی لوله های دستگاه می گردد که می تواند موجب خرابی کل تجهیزات تبرید شود.

مولکولارسیو های مورد استفاده در رطوبت زدایی از گازهای مبرد، با توجه به نوع گاز و شرایط عملیاتی سیکل مورد استفاده، متفاوت می باشد و نیازمند مشاوره فنی می باشد. برای کسب اطلاعات بیش تر در این خصوص با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

مولکولارسیو گاز مبرد

رطوبت زدایی از گازهای مبرد

عملکرد مطلوب دستگاه های تبریدی مختلف نظیر کولرهای خودرو و منازل و همچنین یخچال های صنعتی و خانگی نیازمند عدم وجود رطوبت در گاز تبرید مورد استفاده (نظیر SF6) می باشد. حضور رطوبت در چرخه تبرید دستگاه می تواند موجب تولید اسید های آلی در نتیجهه ی تجزیه روغن کمپرسور شود که در نهایت باعث خوردگی و خرابی سخت افزار کمپرسور می گردد. علاوه بر این رطوبت موجود در گاز مبرد، موجب یخ زدن و گرفتگی لوله های دستگاه می گردد که می تواند موجب خرابی کل تجهیزات تبرید شود.

مولکولارسیو های مورد استفاده در رطوبت زدایی از گازهای مبرد، با توجه به نوع گاز و شرایط عملیاتی سیکل مورد استفاده، متفاوت می باشد و نیازمند مشاوره فنی می باشد. برای کسب اطلاعات بیش تر در این خصوص با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

بریسر هوا ترانسفورماتور

Dehydrating Air Breather یا بریسر هوا قطعه ای در ترانسفورماتور های الکتریکی است که به منظور جلوگیری از ورود رطوبت به درون روغن ایزوله ترانسفورماتور استفاده می شود. روغن ایزوله مورد استفاده در ترانس های الکتریکی با تغییرات دمای ناشی از نوسان بار اعمال شده بر دستگاه، دچار افزایش یا کاهش حجم می گردد. هنگامی که بار اعمال شده بر روی ترانسفورماتور کاهش می یابد، ترانسفورماتور خاموش می شود و با کاهش دمای محیط، روغن درون ترانسفورماتور منقبض می شود. این امر موجب مکش هوای محیط به درون محفظه کنسرواتور می شود.

در صنعت به منظور رطوبت زدایی از هوای ورودی به محفظه کنسرواتور ترانس از سیلیکاژل های دارای نشانگر آبی و یا نارنجی می کنند. این محصولات ضمن داشتن ظرفیت جذب رطوبت قابل توجه، حین اشباع شدن تغییر رنگ ظاهری می دهند و اپراتور را از لزوم تعویض و یا احیاء بستر مورد نظر مطلع می کنند. حین جذب رطوبت و اشباع شدن جاذب، سیلیکاژل های آبی به تدریج به صورتی تغییر رنگ می دهند و سیلیکاژل های نارنجی/زرد به سبز تغییر می کنند.

سیلیکاژل ترانسفورماتور
سیلیکاژل ترانسفورماتور

بریسر هوا ترانسفورماتور

Dehydrating Air Breather یا بریسر هوا قطعه ای در ترانسفورماتور های الکتریکی است که به منظور جلوگیری از ورود رطوبت به درون روغن ایزوله ترانسفورماتور استفاده می شود. روغن ایزوله مورد استفاده در ترانس های الکتریکی با تغییرات دمای ناشی از نوسان بار اعمال شده بر دستگاه، دچار افزایش یا کاهش حجم می گردد. هنگامی که بار اعمال شده بر روی ترانسفورماتور کاهش می یابد، ترانسفورماتور خاموش می شود و با کاهش دمای محیط، روغن درون ترانسفورماتور منقبض می شود. این امر موجب مکش هوای محیط به درون محفظه کنسرواتور می شود.

در صنعت به منظور رطوبت زدایی از هوای ورودی به محفظه کنسرواتور ترانس از سیلیکاژل های دارای نشانگر آبی و یا نارنجی می کنند. این محصولات ضمن داشتن ظرفیت جذب رطوبت قابل توجه، حین اشباع شدن تغییر رنگ ظاهری می دهند و اپراتور را از لزوم تعویض و یا احیاء بستر مورد نظر مطلع می کنند. حین جذب رطوبت و اشباع شدن جاذب، سیلیکاژل های آبی به تدریج به صورتی تغییر رنگ می دهند و سیلیکاژل های نارنجی/زرد به سبز تغییر می کنند.

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 3A
سیلیکاژل
سیلیکاژل آبی

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 3A
سیلیکاژل
سیلیکاژل آبی
سایر محصولات

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش