ارائه محصول متناسب با کاربرد های مختلف

اکتیو آلومینا

رطوبت زدایی از انواع جریان ها

کربن مولکولارسیو

تولید نیتروژن در واحد PSA

سیلیکاژل

رطوبت زدایی از هوا

مولکولارسیو 4A

حذف رطوبت و گوگرد زدایی

سایر محصولات

ارائه محصول متناسب با کاربرد های مختلف

اکتیو آلومینا

رطوبت زدایی از انواع جریان ها

کربن مولکولارسیو

تولید نیتروژن در واحد PSA

سیلیکاژل

رطوبت زدایی از هوا

مولکولارسیو 3A

حذف رطوبت و گوگرد زدایی

سایر محصولات

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش
02128421851

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش
02128421851
پشتیبانی فنی

خدمات پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی

با بهره مندی از یک تیم فنی کارآمد در طول دوره عملکرد محصول در کنار شما هستیم.

  • طراحی و بهینه سازی فرآیند بر اساس شرایط عملیاتی

  • نظارت بر بارگذاری و گارانتی محصول

  • تست دوره ای عملکرد محصولات

پشتیبانی فنی

پشتیبانی فنی و مشاوره تخصصی

با بهره مندی از یک تیم فنی کارآمد در طول دوره عملکرد محصول در کنار شما هستیم.

  • طراحی و بهینه سازی فرآیند بر اساس شرایط عملیاتی

  • نظارت بر بارگذاری و گارانتی محصول

  • تست دوره ای عملکرد محصولات