کاربرد واحد ASU
واحد جداسازی کرایوژنیک هوا

واحدهای کرایوژنیک جداسازی هوا

واحدهای ASU با ظرفیت بسیار بالا (تا 10 هزار تن در روز) توانایی تولید نیتروژن، اکسیژن و آرگون مورد نیاز سایر واحدهای عملیاتی را دارا می باشند. کلیدی ترین بخش در فرآیند ASU مبدل های حرارتی مورد استفاده جهت کاهش دمای هوای فشرده هستند که عملکرد مطلوب آن ها پیش نیاز انجام فرآیند جداسازی در برج تقطیر می باشد. یکی از مهم ترین چالش های فرآیندی موجود در خصوص این مبدل ها، افت عملکرد آن ها و گرفتگی ناشی از یخ زدن رطوبت یا کربن دی اکسید موجود در هوا حین فرآیند تبادل حرارتی می باشد. در این زمینه جاذب های سطحی می توانند به نحو موثری کارآمد باشند و نسبت به حذف آب و کربن دی اکسید تا مقادیر بسیار ناچیز عمل نمایند.

واحدهای پیش تصفیه هوا شامل دو مخزن عمودی و یا افقی (برای ظرفیت های بالا) هستند که درون آن ها از یک لایه جاذب اکتیو آلومینا NKHD به منظور حذف رطوبت اولیه هوای ورودی و یک لایه مولکولارسیو 13X APG به منظور حذف کربن دی اکسید و رطوبت زدایی کامل (تا مقادیر کمتر از 0.1ppm) استفاده می شود.

واحد جداسازی کرایوژنیک هوا

واحدهای کرایوژنیک جداسازی هوا

واحدهای ASU با ظرفیت بسیار بالا (تا 10 هزار تن در روز) توانایی تولید نیتروژن، اکسیژن و آرگون مورد نیاز سایر واحدهای عملیاتی را دارا می باشند. کلیدی ترین بخش در فرآیند ASU مبدل های حرارتی مورد استفاده جهت کاهش دمای هوای فشرده هستند که عملکرد مطلوب آن ها پیش نیاز انجام فرآیند جداسازی در برج تقطیر می باشد. یکی از مهم ترین چالش های فرآیندی موجود در خصوص این مبدل ها، افت عملکرد آن ها و گرفتگی ناشی از یخ زدن رطوبت یا کربن دی اکسید موجود در هوا حین فرآیند تبادل حرارتی می باشد. در این زمینه جاذب های سطحی می توانند به نحو موثری کارآمد باشند و نسبت به حذف آب و کربن دی اکسید تا مقادیر بسیار ناچیز عمل نمایند.

واحدهای پیش تصفیه هوا شامل دو مخزن عمودی و یا افقی (برای ظرفیت های بالا) هستند که درون آن ها از یک لایه جاذب اکتیو آلومینا NKHD به منظور حذف رطوبت اولیه هوای ورودی و یک لایه مولکولارسیو 13X APG به منظور حذف کربن دی اکسید و رطوبت زدایی کامل (تا مقادیر کمتر از 0.1ppm) استفاده می شود.

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 13X
اکتیو آلومینا

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 13X
اکتیو آلومینا
سایر محصولات

تامین محصولات از برندهای معتبر جهانی

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش
(555) 802-1234

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش