اکتیو آلومینا

رطوبت زدایی از هوای فشرده تا 40C-، گارد محافظ جاذب های مولکولارسیو

کربن مولکولارسیو

تولید نیتروژن صنعتی تا خلوص 99.9999 در واحد های PSA

سیلیکاژل

رطوبت زدایی از هوای فشرده، بریسر هوا دستگاه های هیدرولیک

مولکولارسیو 4A

رطوبت زدایی از هوا فشرده تا نقطه شبنم 70C-، رطوبت زدایی از گاز های صنعتی

سیلیکاژل آبی

رطوبت زدایی از هوای فشرده، بریسر هوا دستگاه های هیدرولیک

کربن فعال

تصفیه آب، آمین، خالص سازی حلال، خالص سازی طلا

مولکولارسیو 13X

گوگرد زدایی و بوگیری از ال پی جی، تصفیه و جداسازی هوا و تولید اکسیژن

مولکولارسیو 3A

رطوبت زدایی از گاز طبیعی، ترکیبات الفینی، هوا و اتانول

سیلیکاژل WS

لایه محافظ در برابر آب مایع بعنوان گارد برای سایر جاذب ها

سیلیکاژل H

رطوبت زدایی از گاز طبیعی، جذب هیدروکربن و hydrocarbon dew pointing

مولکولارسیو 5A

رطوبت زدایی از هیدروژن در واحدهای PSA و TSA، رطوبت زدایی از خوراک ایزومراسیون

اکتیو آلومینا

رطوبت زدایی از هوای فشرده، بریسر هوا دستگاه های هیدرولیک

کربن مولکولارسیو

تولید نیتروژن صنعتی تا خلوص 99.9999 در واحد های PSA

سیلیکاژل

رطوبت زدایی از هوای فشرده، بریسر هوا دستگاه های هیدرولیک

مولکولارسیو 3A

رطوبت زدایی از هوا فشرده و گاز های صنعتی تا نقطه شبنم 70C-

مولکولارسیو 13X

گوگرد زدایی و بوگیری از ال پی جی، تصفیه و جداسازی هوا و تولید اکسیژن

سیلیکاژل آبی

رطوبت زدایی از هوای فشرده، بریسر هوا دستگاه های هیدرولیک

کربن فعال

تصفیه آب، آمین، خالص سازی حلال، خالص سازی طلا

مولکولارسیو 3A

رطوبت زدایی از گاز طبیعی، ترکیبات الفینی، هوا و اتانول

سیلیکاژل H

رطوبت زدایی از گاز طبیعی، جذب هیدروکربن ها

سیلیکاژل WS

لایه محافظ در برابر آب مایع بعنوان گارد برای سایر جاذب ها

مولکولارسیو 5A

رطوبت زدایی از هیدروژن در واحدهای PSA و TSA، رطوبت زدایی از خوراک ایزومراسیون

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش