سیلیکاژل
سیلیکاژل بی رنگ

سیلیکاژل بی رنگ

سیلیکاژل بی رنگ (سیلیکاژل سفید) با داشتن ساختاری متخلخل و حفراتی با قطر 20 تا 30 انگستروم به طور عمده برای رطوبت زدایی در بسته بندی محصولات و یا رطوبت زدایی از هوای فشرده کاربرد دارد. این محصول دارای دانسیته 700-750 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد و توانایی جذب رطوبت تا 36 درصد وزن خود را دارا می باشد. مهم ترین ویژگی سیلیکاژل بی رنگ در مقابل انواع دیگر این محصول ظرفیت جذب بالاتر و دارا بودن مجوز های لازم برای استفاده در بسته بندی مواد غذایی و آرایشی، بهداشتی می باشد.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)             Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

Safety Data Sheet (SDS)                                   Technical Data Sheet (TDS)

سیلیکاژل بی رنگ

سیلیکاژل بی رنگ

سیلیکاژل بی رنگ (سیلیکاژل سفید) با داشتن ساختاری متخلخل و حفراتی با قطر 20 تا 30 انگستروم به طور عمده برای رطوبت زدایی در بسته بندی محصولات و یا رطوبت زدایی از هوای فشرده کاربرد دارد. این محصول دارای دانسیته 700-750 کیلوگرم بر مترمکعب می باشد و توانایی جذب رطوبت تا 36 درصد وزن خود را دارا می باشد. مهم ترین ویژگی سیلیکاژل بی رنگ در مقابل انواع دیگر این محصول ظرفیت جذب بالاتر و دارا بودن مجوز های لازم برای استفاده در بسته بندی مواد غذایی و آرایشی، بهداشتی می باشد.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

سیلیکاژل آبی

سیلیکاژل آبی

این نوع سیلیکاژل بواسطه داشتن شناساگر کلرید کبالت، ضمن جذب رطوبت و اشباع شدن تدریجی ظرفیت جذب خود، تغییر رنگ می دهد و رنگ آن از آبی به صورتی و در نهایت بنفش تغییر می کند. سیلیکاژل آبی دارای حفراتی با اندازه 20 تا 30 انگستروم می باشد و به طور عمده جهت رطوبت زدایی از هوا در تجهیزات فرآیندی که تعویض و یا احیاء جاذب به صورت غیر اتوماتیک انجام می شود کاربرد دارد. علاوه بر این از سیلیکاژل آبی در بسته بندی های محصولات الکترونیکی، لباس ها و … استفاده می شود. ظرفیت جذب رطوبت این محصول حدود 22 درصد وزنی در رطوبت نسبی 50 درصد می باشد.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)             Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

Safety Data Sheet (SDS)                                   Technical Data Sheet (TDS)

سیلیکاژل آبی

سیلیکاژل آبی

این نوع سیلیکاژل بواسطه داشتن شناساگر کلرید کبالت، ضمن جذب رطوبت و اشباع شدن تدریجی ظرفیت جذب خود، تغییر رنگ می دهد و رنگ آن از آبی به صورتی و در نهایت بنفش تغییر می کند. سیلیکاژل آبی دارای حفراتی با اندازه 20 تا 30 انگستروم می باشد و به طور عمده جهت رطوبت زدایی از هوا در تجهیزات فرآیندی که تعویض و یا احیاء جاذب به صورت غیر اتوماتیک انجام می شود کاربرد دارد. علاوه بر این از سیلیکاژل آبی در بسته بندی های محصولات الکترونیکی، لباس ها و … استفاده می شود. ظرفیت جذب رطوبت این محصول حدود 22 درصد وزنی در رطوبت نسبی 50 درصد می باشد.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

سیلیکاژل نارنجی

سیلیکاژل زرد / نارنجی

با توجه به ممنوعیت استفاده از سیلیکاژل آبی در اروپا و آمریکا جهت استفاده در بسته بندی های مواد غذایی و پزشکی، سیلیکاژل نارنجی در مجموعه کاربردهایی که امکان تماس مستقیم سیلیکاژل با بدن انسان وجود دارد استفاده می شود. مجموعه خواص سیلکاژل نارنجی/زرد مشابه سیلیکاژل آبی بوده ضمن آنکه نگرانی های موجود در مورد سرطان زا بودن کلرید کبالت موجود در سیلیکاژل آبی را ندارد. این محصول در حالت اولیه به رنگ نارنجی (زرد) بوده و با جذب رطوبت به تدریج به سبز (و یا بی رنگ در برخی گریدها) تغییر رنگ می دهد. ظرفیت جذب رطوبت این محصول حدود 23 درصد وزنی در رطوبت نسبی 50 درصد می باشد.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)             Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

Safety Data Sheet (SDS)                                   Technical Data Sheet (TDS)

سیلیکاژل نارنجی

سیلیکاژل زرد / نارنجی

با توجه به ممنوعیت استفاده از سیلیکاژل آبی در اروپا و آمریکا جهت استفاده در بسته بندی های مواد غذایی و پزشکی، سیلیکاژل نارنجی در مجموعه کاربردهایی که امکان تماس مستقیم سیلیکاژل با بدن انسان وجود دارد استفاده می شود. مجموعه خواص سیلکاژل نارنجی/زرد مشابه سیلیکاژل آبی بوده ضمن آنکه نگرانی های موجود در مورد سرطان زا بودن کلرید کبالت موجود در سیلیکاژل آبی را ندارد. این محصول در حالت اولیه به رنگ نارنجی (زرد) بوده و با جذب رطوبت به تدریج به سبز (و یا بی رنگ در برخی گریدها) تغییر رنگ می دهد. ظرفیت جذب رطوبت این محصول حدود 23 درصد وزنی در رطوبت نسبی 50 درصد می باشد.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش