مولکولارسیو درایر TSA

درایر هوا TSA

درایرهای هوا با سیستم Temperature Swing Adsorptionشامل دو مخزن استوانه ای یکسان هستند که بوسیله جاذب های اکتیو آلومینا، مولکولارسیو و یا سیلیکاژل پر شده اند. در درایر های TSA فرآیند احیاء هر یک از بستر ها از طریق افزایش دما بوسیله هیتر الکتریکی انجام می شود. طی این فرآیند بخش کمی از هوای خشک بوسیله هیتر گرم شده و برای افزایش دما و احیا بستر استفاده می شود. حین فرآیند احیاء دمای هریک از مخازن تا حدود 120-240 درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند و در نتیجه ی آن جاذب های اشباع شده رطوبت خود را از دست داده و احیاء میشوند. درایر های TSA بسته به دمای احیاء و نوع جاذب مورد استفاده، برای رطوبت زدایی با نقطه شبنم 20- تا 100- درجه سانتی گراد استفاده می شوند. معمول ترین جاذب های مورد استفاده در درایرهای TSA شامل مولکولارسیو 4A و 3A، اکتیو آلومینا NKHD و سیلیکاژل.

مولکولارسیو درایر TSA

درایر هوا TSA

درایرهای هوا با سیستم Temperature Swing Adsorptionشامل دو مخزن استوانه ای یکسان هستند که بوسیله جاذب های اکتیو آلومینا، مولکولارسیو و یا سیلیکاژل پر شده اند. در درایر های TSA فرآیند احیاء هر یک از بستر ها از طریق افزایش دما بوسیله هیتر الکتریکی انجام می شود. طی این فرآیند بخش کمی از هوای خشک بوسیله هیتر گرم شده و برای افزایش دما و احیا بستر استفاده می شود. حین فرآیند احیاء دمای هریک از مخازن تا حدود 120-240 درجه سانتی گراد افزایش پیدا می کند و در نتیجه ی آن جاذب های اشباع شده رطوبت خود را از دست داده و احیاء میشوند. درایر های TSA بسته به دمای احیاء و نوع جاذب مورد استفاده، برای رطوبت زدایی با نقطه شبنم 20- تا 100- درجه سانتی گراد استفاده می شوند. معمول ترین جاذب های مورد استفاده در درایرهای TSA شامل مولکولارسیو 4A و 3A، اکتیو آلومینا NKHD و سیلیکاژل.

درایر هوا PSA

در درایرهای هوا با مکانیزم Pressure Swing Adsorption احیاء هریک از بسترهای جذب از طریق تخلیه و افت فشار یکباره انجام می پذیرد. طی این فرآیند، به منظور احیاء هریک از بسترها، هوای موجود در بستر مورد نظر به یکباره تخلیه شده و در مدت زمان بسیار کوتاهی فشار آن از فشار عملیاتی خود به فشار اتمسفریک کاهش پیدا می کند. در نتیجه تخلیه فشار ناگهانی، رطوبت جذب شده از ساختار جاذب دفع شده و بوسیله جریان هوای اندکی که در بستر اعمال می شود، از محیط مخزن خارج می شود. نقطه شبنم خروجی از این درایرها بین 25- تا 70- می باشد و با توجه به نوع کمپرسور و نقطه شبنم مورد نظر می توان از جاذب های مولکولارسیو 4A و اکتیو آلومینا NKHD استفاده کرد.

مولکولارسیو درایر PSA هوا
مولکولارسیو درایر PSA هوا

درایر هوا PSA

در درایرهای هوا با مکانیزم Pressure Swing Adsorption احیاء هریک از بسترهای جذب از طریق تخلیه و افت فشار یکباره انجام می پذیرد. طی این فرآیند، به منظور احیاء هریک از بسترها، هوای موجود در بستر مورد نظر به یکباره تخلیه شده و در مدت زمان بسیار کوتاهی فشار آن از فشار عملیاتی خود به فشار اتمسفریک کاهش پیدا می کند. در نتیجه تخلیه فشار ناگهانی، رطوبت جذب شده از ساختار جاذب دفع شده و بوسیله جریان هوای اندکی که در بستر اعمال می شود، از محیط مخزن خارج می شود. نقطه شبنم خروجی از این درایرها بین 25- تا 70- می باشد و با توجه به نوع کمپرسور و نقطه شبنم مورد نظر می توان از جاذب های مولکولارسیو 4A و اکتیو آلومینا NKHD استفاده کرد.

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 4A
اکتیو آلومینا
سیلیکاژل
سیلیکاژل H

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 4A
اکتیو آلومینا
سیلیکاژل
سیلیکاژل H
سایر محصولات

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش