مولکولارسیو خالص سازی گاز

رطوبت زدایی

رطوبت زدایی و خالص سازی گاز طبیعی و مایعات هیدروکربنی با هدف تامین نقطه شبنم مطلوب برای خطوط انتقال گاز طبیعی و همچنین جلوگیری از تشکیل هیدارت حین فرآیندهای تقطیر و جداسازی برش های هیدروکربنی موجود در گاز استخراج شده (نظیر اتان،پروپان و بوتان) انجام می شود. در این زمینه طیف گسترده ای از مولکولارسیوها استفاده می شوند که بواسطه عملکرد خود امکان رطوبت زدایی تا مقادیر کم تر از 0.1ppm را فراهم می کنند.

مولکولارسیو  3A بواسطه خواص منحصر به فرد خود امکان جذب انتخابی مولکول های آب از انواع هیدروکربن های گاز و مایع را فراهم می کند. با توجه به قطر حفرات مولکولارسیو 3A، جذب همزمان ترکیبات گوگردی و اکسیژن دار به حداقل می رسد و بدلیل عدم جذب هیدروکربن در ساختار جاذب، احیاء آن در دمای پایین تری نسبت به سایر جاذب ها انجام می شود. در واحدهایی که جذب همزمان ترکیبات گوگردی، کربن دی اکسید و هیدروکربن ها مسئله ساز نیست، از مولکولارسیو 4A نیز استفاده می شود.

مولکولارسیو خالص سازی گاز

رطوبت زدایی

رطوبت زدایی از گاز طبیعی و مایعات هیدروکربنی با هدف تامین نقطه شبنم مطلوب برای خطوط انتقال گاز طبیعی و همچنین جلوگیری از تشکیل هیدارت حین فرآیندهای تقطیر و جداسازی برش های هیدروکربنی موجود در گاز استخراج شده (نظیر اتان،پروپان و بوتان) انجام می شود. در این زمینه طیف گسترده ای از مولکولارسیوها استفاده می شوند که بواسطه عملکرد خود امکان رطوبت زدایی تا مقادیر کم تر از 0.1ppm را فراهم می کنند.

مولکولارسیو  3A بواسطه خواص منحصر به فرد خود امکان جذب انتخابی مولکول های آب از انواع هیدروکربن های گاز و مایع را فراهم می کند. با توجه به قطر حفرات مولکولارسیو 3A، جذب همزمان ترکیبات گوگردی و اکسیژن دار به حداقل می رسد و بدلیل عدم جذب هیدروکربن در ساختار جاذب، احیاء آن در دمای پایین تری نسبت به سایر جاذب ها انجام می شود. در واحدهایی که جذب همزمان ترکیبات گوگردی، کربن دی اکسید و هیدروکربن ها مسئله ساز نیست، از مولکولارسیو 4A نیز استفاده می شود.

پالایش گاز

سولفور زدایی

جریان های مختلف هیدروکربنی نظیر گاز طبیعی، ال پی جی و میعانات گازی دارای استانداردهای مشخصی برای حداکثر مقادیر مجاز آلاینده های مختلف مانند هیدروژن سولفید و مرکاپتان ها هستند. در این زمینه مولکولارسیو های 13X و 5A بواسطه خاصیت جذب انتخابی خود قادر به خالص سازی گاز و ترکیبات مایع هیدروکربنی سبک برای حذف ترکیبات گوگردی تا مقادیر کم تر از 1ppm هستند.

مولکولارسیو 5A قادر به حذف ترکیبات گوگردی با قطر مولکولی کم تر از 5 انگستروم می باشد. این محصول عمدتا در مواردی که ترکیبات گوگردی محدود به هیدروژن سولفید و مرکاپتان های سبک نظیر متیل مرکاپتان و اتیل مرکاپتان هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

مولکولارسیو 13X با داشتن حفراتی با اندازه 10 انگستروم ضمن توانایی حذف طیف گسترده تری از ترکیبات گوگردی، دارای ظرفیت و نرخ جذب حداکثری می باشد. قابلیت احیاء و ظرفیت جذب قابل توجه مولکولارسیو 13X، این محصول را به رایج ترین جاذب برای حذف ترکیبات گوگردی در صنعت پالایش و پتروشیمی بدل کرده است.

مولکولارسیو سولفور زدایی
مولکولارسیو سولفور زدایی

سولفور زدایی

جریان های مختلف هیدروکربنی نظیر گاز طبیعی، ال پی جی و میعانات گازی دارای استانداردهای مشخصی برای حداکثر مقادیر مجاز آلاینده های مختلف مانند هیدروژن سولفید و مرکاپتان ها هستند. در این زمینه مولکولارسیو های 13X و 5A بواسطه خاصیت جذب انتخابی خود قادر به خالص سازی گاز و ترکیبات مایع هیدروکربنی سبک برای حذف ترکیبات گوگردی تا مقادیر کم تر از 1ppm هستند.

مولکولارسیو 5A قادر به حذف ترکیبات گوگردی با قطر مولکولی کم تر از 5 انگستروم می باشد. این محصول عمدتا در مواردی که ترکیبات گوگردی محدود به هیدروژن سولفید و مرکاپتان های سبک نظیر متیل مرکاپتان و اتیل مرکاپتان هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

مولکولارسیو 13X با داشتن حفراتی با اندازه 10 انگستروم ضمن توانایی حذف طیف گسترده تری از ترکیبات گوگردی، دارای ظرفیت و نرخ جذب حداکثری می باشد. قابلیت احیاء و ظرفیت جذب قابل توجه مولکولارسیو 13X، این محصول را به رایج ترین جاذب برای حذف ترکیبات گوگردی در صنعت پالایش و پتروشیمی بدل کرده است.

حذف ترکیبات اکسیژن دار

حذف CO2 و ترکیبات اکسیژن دار

عمده ترکیبات اکسیژن دار موجود در جریان های هیدروکربنی شامل کربن دی اکسید، الکل ها، کتون ها و آلدهید ها هستند. حذف این ترکیبات تا مقادیر منطبق با استانداردهای موجود برای هریک از برش های هیدروکربنی ضروری است.

در این زمینه رایج ترین جاذب مورد استفاده مولکولارسیو 13X می باشد که بواسطه ساختار کریستالی منحصر به فرد خود توانایی حذف طیف بسیار گسترده ای از ترکیبات اکسیژن دار و قطبی را دارا می باشد. احیاء مولکولارسیو 13X بسته به نوع ترکیبات جذب شده در محدوده 230 تا 315 درجه سانتی گراد با استفاده از فرآیند TSA انجام می شود.

در مواردی که در جریان خوراک علاوه بر ترکیبات اکسیژن دار، آب نیز حضور دارد به منظور کاهش دمای مورد نیاز برای احیاء بستر می توان پیش از مولکولارسیو 13X، از یک لایه مولکولارسیو 3A جهت حذف رطوبت استفاده کرد و نسبت به خالص سازی گاز و یا خوراک های مایع هیدروکربنی اقدام نمود.

حذف ترکیبات اکسیژن دار

حذف CO2 و ترکیبات اکسیژن دار

عمده ترکیبات اکسیژن دار موجود در جریان های هیدروکربنی شامل کربن دی اکسید، الکل ها، کتون ها و آلدهید ها هستند. حذف این ترکیبات تا مقادیر منطبق با استانداردهای موجود برای هریک از برش های هیدروکربنی ضروری است.

در این زمینه رایج ترین جاذب مورد استفاده مولکولارسیو 13X می باشد که بواسطه ساختار کریستالی منحصر به فرد خود توانایی حذف طیف بسیار گسترده ای از ترکیبات اکسیژن دار و قطبی را دارا می باشد. احیاء مولکولارسیو 13X بسته به نوع ترکیبات جذب شده در محدوده 230 تا 315 درجه سانتی گراد با استفاده از فرآیند TSA انجام می شود.

در مواردی که در جریان خوراک علاوه بر ترکیبات اکسیژن دار، آب نیز حضور دارد به منظور کاهش دمای مورد نیاز برای احیاء بستر می توان پیش از مولکولارسیو 13X، از یک لایه مولکولارسیو 3A جهت حذف رطوبت استفاده کرد و نسبت به خالص سازی گاز و یا خوراک های مایع هیدروکربنی اقدام نمود.

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 3A
مولکولارسیو 13X
اکتیو آلومینا
مولکولارسیو 4A

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 3A
مولکولارسیو 13X
اکتیو آلومینا
مولکولارسیو
سایر محصولات

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش