اکسیژن ساز PSA

اکسیژن ساز PSA صنعتی

دستگاه های اکسیژن ساز صنعتی علاوه بر مصارف پزشکی و بیمارستانی، در طیف گسترده ای از صنایع نظیر شیشه سازی، فولاد، حوضچه های پرورش ماهی و فرآیند های تولید اوزون کاربرد دارند. راندمان و کارایی موثر این دستگاه ها تاحد زیادی تابع نحوه عملکرد مولکولارسیو مورد استفاده در جداسازی مولکول های اکسیژن و نیتروژن می باشد. مولکولارسیو Zeolum F9-CX نمونه ارتقا یافته مولکولارسیو 13X می باشد که با بهره گیری از ساختاری منحصر به فرد، به صورت خاص برای عملکرد موثر در واحدهای تولید نیتروژن ساخته شده است. این محصول با توجه به ظرفیت تولید اکسیژن هر دستگاه، در محدوده فشار 4 تا 9 اتمسفر کاربرد دارد و توانایی تولید اکسیژن تا خلوص 96 درصد را دارا می باشد.

اکسیژن ساز PSA

اکسیژن ساز PSA صنعتی

دستگاه های اکسیژن ساز صنعتی علاوه بر مصارف پزشکی و بیمارستانی، در طیف گسترده ای از صنایع نظیر شیشه سازی، فولاد، حوضچه های پرورش ماهی و فرآیند های تولید اوزون کاربرد دارند. راندمان و کارایی موثر این دستگاه ها تاحد زیادی تابع نحوه عملکرد مولکولارسیو مورد استفاده در جداسازی مولکول های اکسیژن و نیتروژن می باشد. مولکولارسیو Zeolum F9-CX نمونه ارتقا یافته مولکولارسیو 13X می باشد که با بهره گیری از ساختاری منحصر به فرد، به صورت خاص برای عملکرد موثر در واحدهای تولید نیتروژن ساخته شده است. این محصول با توجه به ظرفیت تولید اکسیژن هر دستگاه، در محدوده فشار 4 تا 9 اتمسفر کاربرد دارد و توانایی تولید اکسیژن تا خلوص 96 درصد را دارا می باشد.

مولکولارسیو اکسیژن ساز

اکسیژن سازهای پرتابل و خانگی

اکسیژن سازهای پرتابل یا خانگی دستگاه هایی با مکانزیم مشابه اکسیژن سازهای صنعتی هستند که با ظرفیت 2 تا 10 لیتر بر دقیقه اکسیژنی با خلوص بالاتر از 90 درصد را برای بهبود تنفس فرد، در اختیار قرار می دهند. با توجه به ابعاد کوچک دستگاه، مقدار زئولیت مورد استفاده در اکسیژن سازهای پرتابل بسیار کمتر از اکسیژن سازهای صنعتی می باشد و از این رو نیازمند استفاده از یک جاذب با کارایی بسیار بالاتر در مقایسه با آن ها است تا در مقادیر کم توانایی تولید اکسیژن با خلوص مطلوب را داشته باشد. مولکولارسیو LSX NSA-700 با داشتن مخلوطی از یون های سدیم و لیتیم در ساختار خود، توانایی عملکردی منحصر به فرد برای استفاده در اکسیژن سازهای سیار دارد و بسته به شرایط کارکرد دستگاه، توانایی تولید اکسیژن تا خلوص 97 درصد را دارا می باشد.

مولکولارسیو LSX NSA-700

اکسیژن ساز خانگی
اکسیژن ساز خانگی

اکسیژن ساز خانگی

اکسیژن سازهای پرتابل یا خانگی دستگاه هایی با مکانزیم مشابه اکسیژن سازهای صنعتی هستند که با ظرفیت 2 تا 10 لیتر بر دقیقه اکسیژنی با خلوص بالاتر از 90 درصد را برای بهبود تنفس فرد، در اختیار قرار می دهند. با توجه به ابعاد کوچک دستگاه، مقدار زئولیت مورد استفاده در اکسیژن سازهای پرتابل بسیار کمتر از اکسیژن سازهای صنعتی می باشد و از این رو نیازمند استفاده از یک جاذب با کارایی بسیار بالاتر در مقایسه با آن ها است تا در مقادیر کم توانایی تولید اکسیژن با خلوص مطلوب را داشته باشد. مولکولارسیو LSX NSA-700 با داشتن مخلوطی از یون های سدیم و لیتیم در ساختار خود، توانایی عملکردی منحصر به فرد برای استفاده در اکسیژن سازهای سیار دارد و بسته به شرایط کارکرد دستگاه، توانایی تولید اکسیژن تا خلوص 97 درصد را دارا می باشد.

مولکولارسیو LSX NSA-700

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 13X
مولکولارسیو اکسیژن ساز خانگی

محصولات مرتبط

مولکولارسیو 13X
مولکولارسیو اکسیژن ساز خانگی
سایر محصولات

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش