آلومینای فعال

رطوبت زدایی از هوای فشرده در درایر های PSA

رطوبت زدایی هوا در واحد های ASU کرایوژنیک

✔ رطوبت زدایی از جریان های الفینی

✔ رطوبت زدایی از حلال های آلی

رطوبت زدایی از گاز طبیعی

اکتیو آلومینا NKHD

NKHD جاذب اکتیو آلومینا با سطح ویژه حدود 300 مترمربع بر گرم و حفراتی با اندازه 4 تا 25 انگستروم می باشد که توانایی جذب انتخابی طیف وسیعی از مولکول های قطبی را دارا می باشد. این محصول با برخورداری از استحکام بالا و مقاومت قابل توجه در برابر سایش به طور عمده در درایرهای هوای فشرده جهت رطوبت زدایی از هوا تا نقطه شبنم 40C- مورد استفاده قرار می گیرد. باتوجه به مقاومت شیمیایی بالای آن، از اکتیو آلومینای NKHD بعنوان لایه محافظتی (گارد) برای محافظت از جاذب های مولکولارسیو در برابر آب مایع و یا مواد خورنده نیز استفاده می گردد. این محصول بواسطه داشتن خواص فیزیکی قابل توجه، دارای طول عمر بسیار بالایی می باشد و توانایی سرویس دهی مطلوب تا 10 سال را دارا می باشد.

Package: 150 kg, 40 kg, 5 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5, 5-8 mm)

Safety Data Sheet (SDS)

اکتیو آلومینا NKHD

NKHD جاذب اکتیو آلومینا با سطح ویژه حدود 300 مترمربع بر گرم و حفراتی با اندازه 4 تا 25 انگستروم می باشد که توانایی جذب انتخابی طیف وسیعی از مولکول های قطبی را دارا می باشد. این محصول با برخورداری از استحکام بالا و مقاومت قابل توجه در برابر سایش به طور عمده در درایرهای هوای فشرده جهت رطوبت زدایی از هوا تا نقطه شبنم 40C- مورد استفاده قرار می گیرد. باتوجه به مقاومت شیمیایی بالای آن، از اکتیو آلومینای NKHD بعنوان لایه محافظتی (گارد) برای محافظت از جاذب های مولکولارسیو در برابر آب مایع و یا مواد خورنده نیز استفاده می گردد. این محصول بواسطه داشتن خواص فیزیکی قابل توجه، دارای طول عمر بسیار بالایی می باشد و توانایی سرویس دهی مطلوب تا 10 سال را دارا می باشد.

رطوبت زدایی از هوای فشرده در درایر های PSA

رطوبت زدایی هوا در واحد های ASU کرایوژنیک

✔ رطوبت زدایی از جریان های الفینی

✔ رطوبت زدایی از حلال های آلی

رطوبت زدایی از گاز طبیعی

✔ حذف TBC در فرآیند تولید پلی استایرن

✔ حذف یون های فلزی از هیدروکربن ها

✔ حذف آب و الکل ها از مایعات هیدروکربنی

✔ حذف اسید های آلی از روغن ها و روان کننده ها

اکتیو آلومینا KHD

اکتیو آلومینا در صورت بهبود ساختاری و افزایش قطر حفرات می تواند به نحوی موثر در حذف ترکیبات هیدروکربنی و آلاینده های خاص بسیار کاربردی باشد، در این زمینه اکتیو آلومینا گرید KHD با داشتن ساختاری بهینه شده به طور ویژه برای عملکرد موثر در فاز های مایع تولید شده است. اکتیو آلومینا KHD ضمن توانایی جذب آب و الکل ها قادر به حذف ترشیو بوتیل کتکول (TBC) و یون های فلزات سنگین موجود در جریان های هیدروکربنی می باشد. همچنین این محصول توانایی حذف اسیدهای تولیدی از تجزیه روغن های روان کننده و یا مبردها را دارا می باشد.

Package: 150 kg, 40 kg, 5 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5, 5-8 mm)

Safety Data Sheet (SDS)

اکتیو آلومینا KHD

اکتیو آلومینا در صورت بهبود ساختاری و افزایش قطر حفرات می تواند به نحوی موثر در حذف ترکیبات هیدروکربنی و آلاینده های خاص بسیار کاربردی باشد، در این زمینه اکتیو آلومینا گرید KHD با داشتن ساختاری بهینه شده به طور ویژه برای عملکرد موثر در فاز های مایع تولید شده است. اکتیو آلومینا KHD ضمن توانایی جذب آب و الکل ها قادر به حذف ترشیو بوتیل کتکول (TBC) و یون های فلزات سنگین موجود در جریان های هیدروکربنی می باشد. همچنین این محصول توانایی حذف اسیدهای تولیدی از تجزیه روغن های روان کننده و یا مبردها را دارا می باشد.

✔ حذف TBC در فرآیند تولید پلی استایرن

✔ حذف یون های فلزی از هیدروکربن ها

✔ حذف آب و الکل ها از مایعات هیدروکربنی

✔ حذف اسید های آلی از روغن ها و روان کننده ها

✔ حذف HCL از جریان های نفتا و هیدروکربن های مایع

✔ حذف HCl از جریان هیدروژن و Off gas

✔ حذف HCl از خوراک های پتروشیمی

اکتیو آلومینا CRG-1305

اکتیو آلومینا در حالت معمول از ظرفیت جذب ناچیزی برای حذف ترکیبات HCl بهره می برد، با این وجود یکی از مهم ترین خواص منحصر به فرد آلومینای فعال، پتانسیل بالای آن جهت ارتقا و افزودن ویژگی های جدید می باشد. آلومینای CRG-1305 یک نمونه تقویت شده اکتیو آلومینا جهت حذف ترکیبات کلراید می باشد که ظرفیت جذب قابل توجهی برای حذف HCl تا مقادیر کم تر از 0.1ppm را با حداقل تشکیل Green oil را دارا می باشد. اکتیوآلومینا CRG-1305 به طور معمول در پالایشگاه های نفت برای خالص سازی جریان های هیدروکربنی مایع و گاز استفاده می شود.

Package: 150 kg, 40 kg, 5 kg metallic barrel

Technical Data Sheet (TDS)

Shape: Spherical (2-3, 3-5, 5-8 mm)

Safety Data Sheet (SDS)

اکتیو آلومینا CRG-1305

اکتیو آلومینا در حالت معمول از ظرفیت جذب ناچیزی برای حذف ترکیبات HCl بهره می برد، با این وجود یکی از مهم ترین خواص منحصر به فرد آلومینای فعال، پتانسیل بالای آن جهت ارتقا و افزودن ویژگی های جدید می باشد. آلومینای CRG-1305 یک نمونه تقویت شده اکتیو آلومینا جهت حذف ترکیبات کلراید می باشد که ظرفیت جذب قابل توجهی برای حذف HCl تا مقادیر کم تر از 0.1ppm را با حداقل تشکیل Green oil را دارا می باشد. اکتیوآلومینا CRG-1305 به طور معمول در پالایشگاه های نفت برای خالص سازی جریان های هیدروکربنی مایع و گاز استفاده می شود.

✔ حذف HCL از جریان های نفتا و هیدروکربن های مایع

✔ حذف HCl از جریان هیدروژن و Off gas

✔ حذف HCl از خوراک های پتروشیمی

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش