آلومینا سیلیکاژل
سیلیکاژل H

آلومینا سیلیکاژل H

آلومینا سیلیکاژل H از ترکیب حدود 3 درصد آلومینا با سیلیکاژل های ریز حفره بدست می آید. این محصول ضمن مقاومت حرارتی قابل توجه دارای ظرفیت جذب بسیار بالاتری در مقایسه با سیلیکاژل های معمول است، بطوریکه توانایی جذب رطوبت 42 درصد در رطوبت نسبی 80 درصد را دارا می باشد. علاوه بر این سیلیکاژل H در واحد های HRU برای حذف هیدروکربن ها از خوراک های NGL و LNG استفاده می شود. این محصول با داشتن پایداری حرارتی تا دمای 350 درجه سانتی گراد قابلیت استفاده در بسترهای مشترک با مولکولارسیو ها را دارد و با توجه به ظرفیت جذب قابل توجه آن، در کاهش ابعاد مخرن مورد نیاز بسیار کارآمد خواهد بود. همچنین از سیلیکاژل H به طور گسترده در درایر های جذبی هوا نیز استفاده می شود و با توجه به خواص مکانیکی مطلوب آن، طول عمر بسیار بالایی در مقایسه با سیلیکاژل های ریز حفره خواهد داشت.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)             Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

Safety Data Sheet (SDS)                                   Technical Data Sheet (TDS)

سیلیکاژل H

آلومینا سیلیکاژل H

آلومینا سیلیکاژل H از ترکیب حدود 3 درصد آلومینا با سیلیکاژل های ریز حفره بدست می آید. این محصول ضمن مقاومت حرارتی قابل توجه دارای ظرفیت جذب بسیار بالاتری در مقایسه با سیلیکاژل های معمول است، بطوریکه توانایی جذب رطوبت 42 درصد در رطوبت نسبی 80 درصد را دارا می باشد. علاوه بر این سیلیکاژل H در واحد های HRU برای حذف هیدروکربن ها از خوراک های NGL و LNG استفاده می شود. این محصول با داشتن پایداری حرارتی تا دمای 350 درجه سانتی گراد قابلیت استفاده در بسترهای مشترک با مولکولارسیو ها را دارد و با توجه به ظرفیت جذب قابل توجه آن، در کاهش ابعاد مخرن مورد نیاز بسیار کارآمد خواهد بود. همچنین از سیلیکاژل H به طور گسترده در درایر های جذبی هوا نیز استفاده می شود و با توجه به خواص مکانیکی مطلوب آن، طول عمر بسیار بالایی در مقایسه با سیلیکاژل های ریز حفره خواهد داشت.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

سیلیکاژل WS

آلومینا سیلیکاژل WS

آلومینا سیلیکاژل WS یکی از پر کاربردترین جاذب های مورد استفاده در فرآیندهایی است که احتمال تشکیل “آب مایع” در آن ها وجود دارد. تشکیل یا وجود آب مایع در بسترهای جذب یکی از مهم ترین چالش هایی است که عملکرد مولکولارسیو و یا گریدهای متداول سیلیکاژل را تحت تاثیر قرار می دهد. سیلیکاژل WS از ترکیب حدود 15 آلومینا با سیلیکاژل های ریز حفره بدست می آید و ضمن بهره مندی از ظرفیت جذب بالا (در رطوبت نسبی های بالا)، دارای مقاومت قابل توجهی در مقابل حضور آب مایع بوده و از این رو در بسترهای جذب بعنوان لایه محافظ برای سایر جاذب ها در برابر تخریب هیدروترمال ناشی از تشکیل آب مایع استفاده می شود.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)             Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

Safety Data Sheet (SDS)                                   Technical Data Sheet (TDS)

سیلیکاژل WS

آلومینا سیلیکاژل WS

آلومینا سیلیکاژل WS یکی از پر کاربردترین جاذب های مورد استفاده در فرآیندهایی است که احتمال تشکیل “آب مایع” در آن ها وجود دارد. تشکیل یا وجود آب مایع در بسترهای جذب یکی از مهم ترین چالش هایی است که عملکرد مولکولارسیو و یا گریدهای متداول سیلیکاژل را تحت تاثیر قرار می دهد. سیلیکاژل WS از ترکیب حدود 15 آلومینا با سیلیکاژل های ریز حفره بدست می آید و ضمن بهره مندی از ظرفیت جذب بالا (در رطوبت نسبی های بالا)، دارای مقاومت قابل توجهی در مقابل حضور آب مایع بوده و از این رو در بسترهای جذب بعنوان لایه محافظ برای سایر جاذب ها در برابر تخریب هیدروترمال ناشی از تشکیل آب مایع استفاده می شود.

         Shape: Spherical (0.5 mm up to 8 mm)

Package: 150 kg, 40 kg, 25 kg

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش

تامین محصولات از برندهای معتبر

با داشتن سال ها تجربه در بازرگانی و بهره مندی از متخصصان این حوزه قادر به تامین انواع مواد شیمیایی کاربردی در مقیاس های صنعتی و آزمایشگاهی از برند های معتبر اروپایی و آسیایی هستیم

ارتباط با واحد فروش